Agro Emmen bv
Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen

 

 

 


Telefoon: 0591-642222

Emmen, 26 januari 2012

Advies Nibem Brouwgerstrassen 2012

Na een redelijk normale oogst in 2009 waren de oogstomstandigheden in 2010 erg wisselend. Met name in het zuidwesten was het bijzonder nat; de daar geoogste partijen gerst waren ongeschikt als brouwgerst en moesten als voergerst worden afgezet. In andere delen van Nederland waren de oogstomstandigheden beter.

Van de oogst 2010 werden partijen van de rassen Prestige, Tipple, Calico, en Quench verwerkt. Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over de rassen Prestige, en Tipple, Calico is positief. De kwaliteitsbeoordeling van het ras Quench blijft opnieuw duidelijk achter ten opzichte van de standaardrassen Prestige en Tipple.

Op basis van de verwerkingsresultaten van de oogst 2010 ziet de waarderingslijst van NIBEM voor 2012 er als volgt uit:

• Prestige, Tipple en Calico worden geaccepteerd door de hele industrie.
• Quench wordt beperkt geaccepteerd.

Industrieel onderzoek.
Voor de waarderingslijst stelden de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen eigen onderzoeksgegevens beschikbaar over de verwerkingskwaliteit van de brouwgerst van Nederlandse bodem. De kwaliteitsbeoordeling op industriële schaal is mogelijk wanneer er commerciële teelt van het ras in Nederland plaatsvindt.
Voorafgaand aan commerciële introductie van een ras vinden binnen het reguliere cultuur- en gebruikswaardenonderzoek een landbouwkundige evaluatie en een kwaliteitsbeoordeling op laboratoriumschaal plaats. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst. De waarderingslijst vanuit de industrie completeert het beeld van de verwerkingskwaliteit.

Wijzigingen in de Aanbevelende Rassenlijst.
Nieuw op de Aanbevelende Rassenlijst 2012 is het ras Concerto. Dit ras is brouwwaardig.
Omdat met dit ras nog geen ervaring is opgedaan in het industriële onderzoek, wordt over dit ras door het NIBEM nog geen advies uitgebracht. Bij de actualisatie van de Aanbevelende Rassenlijst is het ras Conchita ingedeeld bij de algemeen aanbevolen rassen. De rassen Class, Gladys, Kangoo en Steward zijn afgevoerd. De nieuwe rassen Jazz en Shannon zijn ingedeeld als voergerst.
Met de publicatie van de waarderingslijst geeft de gezamenlijke industrie een signaal af aan de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van brouwgerstrassen voor verwerking tot mout en bier. In de stichting Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier (NIBEM) nemen de gerst-mout-bierketens deel. Het NIBEM stimuleert de beschikbaarheid van Nederlandse brouwgerst en het gebruik ervan in mouterijen en brouwerijen. Het NIBEM heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en geeft vanuit dat oogpunt voorkeur aan rassen met een goede ziekteresistentie en strostevigheid.


Bron: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Hans de Keijzer, Productschap Akkerbouw.