Agro Emmen bv
Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen

 

 

 


Telefoon: 0591-642222

6 maart  2012

 Toelatingsnieuw Dupont

Coragen 20 SC
Coragen is een product op basis van de nieuwe werkzame stof Rynaxypyr. Coragen is werkzaam tegen rupsen en een aantal kevers. Het product heeft een snelle aanvangswerking en een lange duurwerking. Het is veilig voor natuurlijke vijanden en bestuivers en daarom goed toepasbaar in geïntegreerde teelten.
 

Appels en peren
Ter bestrijding van fruitmot
Dosering:                             175 ml/ha, maximaal 2 toepassingen per jaar
Veiligheidstermijn:               14 dagen
 

Aardappelen
Ter bestrijding van Coloradokever
Dosering:                             50 ml/ha, maximaal 2 toepassingen per jaar
Veiligheidstermijn:               14 dagen

Niet toegelaten voor gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden.

Titus
De toelating voor Titus is uitgebreid met de toepassing in cichorei.
Let op!!
Cichorei is gevoelig voor Titus en Titus kan alleen worden toegepast in het ras Chrysolite!
Dosering:                           maximaal 40 gram/ha, maximaal 70 gram per hectare per jaar

Safari

Voor safari is een vrijstelling verleend voor gebruik in de periode 1 maart 2012 – 28 juni 2012 in de teelt van cichorei en de pennen- en zaadteelt van witlof.
Dosering:                           maximaal 30 gram/ha, maximaal 60 gram per hectare per jaar